Aktualne informacje i komunikaty związane z koronawirusem

 

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku aktualne informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej dostępne są na stronie

www.pssemogilno.pl

 

 

 

 

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  W MOGILNIE

W związku z napływającymi informacjami  mieszkańców powiatu   mogileńskiego  dotyczącymi obaw o bezpieczeństwo miejsc pracy,  informuję, że  w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem  COVID-19 w zakładach pracy, w których jest to możliwe, zalecana jest praca zdalna.  W większości przypadków stanowi ona jedyne rozwiązanie umożliwiające kontynuację prowadzenia działalności.   Dodatkowym zaleceniem  dla zakładów pracy jest   całkowity zakaz podróży służbowych i delegacji zagranicznych.  W zakładach , w których nie jest to możliwe należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby praca w okresie epidemii nie stwarzała zagrożenia dla pracowników. W szczególności należy podjąć właściwe działania w celu udostępnienia pracownikom punktów mycia  i odkażania rąk, dezynfekcji powierzchni dotykowych ( klamek,  poręczy itp.), a także należy wprowadzić działania organizacyjne zapewniające  zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pracownikami.

      W celu realizacji  zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem  proszę  o zapoznanie   się   z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego   pod  linkiem:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/

Ponadto proszę o śledzenie aktualnych informacji wyłącznie  na  sprawdzonych stronach: https://gis.gov.pl/, https://www.gov.pl/.

 

 

 

 

Załącznik do komunikatu_ Opinia NIZP-PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji_ COVID19

 

 

Do pobrani prezentacja  - SARS-CoV-2