GODZINY URZĘDOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie
jest czynna
w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
i piątek 

w godzinach: 7°° - 15°°


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we
wtorki w godzinach: 8°° - 11°°

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy   

http://pwisbydgoszcz.pl/

 

    

       

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Centrala

52 315-23-77,

52 318-87-60,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

za pośrednictwem centrali

 

FAX

52 318-87-61

 

Główny adres e-mail

opcjonalny adres e-mail

 

psse.mogilno@pis.gov.pl

pssem@data.pl

 

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

52 318-87-68

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

 

52 318-87-65

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

52 318-87-68

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

52 318-87-66

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 

52 318-87-62

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 

52 318-87-64

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

52 318-87-63

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

52 318-87-64

Stanowisko ds. Ocen i Analiz

 

52 318-87-67

Główny Księgowy

 

52 318-87-69

Oddział Administracyjny  i Ekonomiczny

 

52 318-87-65