Mogilno 2016-06-14

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie 

 unieważnia nabór na stanowisko pracy w Nadzorze Przeciwepidemicznym

 

 

 

Przyczyna unieważnienia:          

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie  unieważnia nabór na stanowisko pracy w Nadzorze Przeciwepidemicznym  ogłoszony w dniu 05.04.2016r

w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Mogilnie oraz na stronie internetowej jednostki www.pssemogilno.com

Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy.

Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

przy ul. Kościuszki 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru.